Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- cz. 1

Od długiego czasu Polsce trwają dyskusje dotyczące pójścia dzieci 6-letnich do szkoły. Rozpoczynam dzisiaj cykl tekstów na ten temat. Poruszę kwestie dojrzałości/gotowości szkolnej w różnych sferach rozwojowych. Opowiem o następstwach braku dojrzałości szkolnej. Zaprezentuję narzędzie do samodzielnego, rodzicielskiego zbadania tejże. Czekam na uwagi i pytania- postaram się pomóc.
Dojrzałość szkolna to poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego dziecka, umożliwiający mu udział w życiu szkolnym, opanowanie wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania I klasy. Dziecko osiągające dojrzałość szkolną powinno posiadać umiejętności spostrzegania, klasyfikowania, rozumienia relacji między zbiorami, odtwarzania prostych znaków graficznych, rozumienia i wykonywania poleceń, a także umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
Dzieckiem dojrzałym do szkoły nazwiemy zatem takie, które jest w stanie sprostać wymaganiom szkolnym; a posiadane przez to dziecko cechy zapewnią mu sukces szkolny [za: (red.) T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI, wyd. Żak, Warszawa 2003, s.723]. Rodzice interesujący się sprawa dojrzałości szkolnej własnego dziecka słyszą jeszcze jeden termin –„gotowość szkolna” Warto wskazać różnice między tymi dwoma pojęciami. Podstawę zróżnicowania pojęć „dojrzałość szkolna” i „gotowość szkolna” stanowi rozumienie istoty i mechanizmów procesu dojrzewania a także rola uczenia się w procesie rozwojowym. W pierwszym przypadku wychodzi się z założenia, że dokonujące się w dziecku zmiany rozwojowe mają charakter spontaniczny i wiążą się z dojrzewaniem. Dojrzałość traktuje się jako etap osiągnięty przez dziecko w procesie rozwoju mechanizmów biologicznych. W drugim przypadku zakłada się, że istnieje możliwość ćwiczenia, kształtowania pewnych właściwości dziecka, która stwarza szansę osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zwraca się tu uwagę na moment „przygotowania” czy „gotowości” do podjęcia zadań szkolnych. Gotowość nie jest więc stanem, na który wystarczy po prostu czekać, ale trzeba ją wykształcić (Za: B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 10).

DSC_0160

 

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>