Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- cz. 3

Kolejną sferą istotną dla bezproblemowego rozpoczynania nauki szkolnej jest prawidłowy rozwój psychiczny, który jest ściśle związany z właściwym rozwojem spostrzegania, myślenia, uwagi, pamięci oraz rozwojem mowy.
Dziecko sześcioletnie, przygotowujące się do nauki czytania i pisania powinno umieć:
– różnicować słuchowo proste zestawy dźwięków oraz proste układy rytmiczne,
– poprawnie różnicować pojedyncze głoski (dźwięki mowy),
– wyodrębniać w słowie głoski i sylaby (dokonać analizy wyrazu)
– łączyć głoski w sylaby i sylaby w wyrazy (synteza wyrazu)
– prawidłowo różnicować kształty,
– odtwarzać poprawnie wzór z pojedynczych elementów,
– poprawnie odwzorowywać układy geometryczne: szlaczki, wzory, ornamenty,
– ujmować przedmiot lub kształt graficzny jako całość z jednoczesnym wyodrębnianiem w nim elementów składowych.
Myślenie u dziecka staje się procesem uogólnionego i pośredniego poznania rzeczywistości czyli powstawania pojęć i sądów. Dziecko sześcioletnie ma jeszcze trudności z przeprowadzaniem poszczególnych operacji myślowych. Powinno jednak umieć, na podstawowym poziomie, dokonywać uogólnień i tworzyć pojęcia. Dziecko gotowe do szkoły powinno posiadać umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw. Powinno swobodnie posługiwać się mową poprawną pod względem gramatycznym i artykulacyjnym. Od 6-latka oczekujemy, że w sposób zrozumiały i logiczny przekazuje swoje myśli. Kandydat na ucznia umie różnicować, porównywać i odtwarzać figury geometryczne; zna podstawowe pojęcia matematyczne. Przez dłuższy czas potrafi koncentrować uwagę na określonym temacie. Łatwo przyswaja i utrwala nowe pojęcia, informacje. Dziecko gotowe do nauki w klasie pierwszej wykazuje chęć do nauki czytania, pisania i matematyki. (Za: W. Brejnak, Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki?, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 27-31).

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>