Czy Twoje dziecko jest przygotowane do szkoły..?

Rodzicu, trwa dyskusja o pójściu do szkoły dzieci sześcioletnich-dojrzałe czy niedojrzałe. Zamieszczamy test , badający dojrzałość szkolną dziecka. Sprawdźcie sami, czy są szanse,że Wasze dziecko odnajdzie się w szkole. Pamiętajcie, jeśli są zadania, z którymi dziecko nie radzi jest jeszcze pół roku na rozwijająca zabawy.

TEST PRAKTYCZNY BADAJĄCY PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO SZKOŁY

 

  1. Motoryczność i wyczucie własnego ciała – fizyczne warunki

·         Czy Twoje dziecko porusza się po placu zabaw zręcznie, pewnie i bez lęku?

·         Czy potrafi utrzymać równowagę wspinając się po drabinkach- nie spada lub nie trzyma się kurczowo prętów drabinek?

·         Czy potrafi naśladować ruch (np. skradać się jak Indianin)?

·         Czy potrafi rzucać piłką do celu i ją złapać?

·         Czy Twoje dziecko lubi ruch i czy dużo biega?

·         Czy potrafi trzymać pisak lub mazak (przy pomocy kciuka i palca wskazującego – prawidłowy chwyt) i czy w czasie pisania nie naciska zbyt mocno na kartkę?

·         Czy dziecko potrafi kolorować figury i czy nie wychodzi za linię?

·         Czy potrafi rozpinać i zapinać guziki i zamki błyskawiczne?

·         Czy potrafi samodzielnie zawiązać sznurowadła?

·         Czy potrafi wycinać proste figury?

·         Czy reaguje adekwatnie na ból?

·         Czy potrafi odnaleźć odpowiednie formy na obrazkach?

·         Czy potrafi zlokalizować dźwięk, np. tłukącego się naczynia?

·         Myślenie i język

·         Czy Twoje dziecko rozumie krótkie historie, czy potrafi je w prosty, ale rzetelny sposób opowiedzieć?

·         Czy potrafi znaleźć proste związki przyczynowo – skutkowe?

·         Czy potrafi rozpoznać podstawowe kolory i proste formy i je nazwać?

·         Czy interesuje się liczbami i literami? Czy przejawia chęć zapisywania swego imienia?

·         Czy potrafi już liczyć i dodawać? ( np. podczas zliczania oczek na kostce do gry)

·         Czy potrafi zapamiętać imiona innych dzieci?

·         Czy pamięta tekst piosenek lub rymowanek?

·         Czy mówi wyraźnie i głośno?

·         Czy potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami i opowiadać o zdarzeniach w sposób zrozumiały?

·         Czy w czasie majsterkowania, budowania lub malowania wykonuje konsekwentnie zadanie i czy zapamiętuje polecenia?

·         Czy jest wytrwałe nawet wtedy, gdy coś się nie od razu powiedzie?

·         Czy potrafi zająć się jedną sprawą przez około 10-15 minut i doprowadzić ją do końca?

·         Czy potrafi wykonać zadanie dokładnie i starannie?

  1. Emocje i empatia

·         Czy dziecko wierzy w siebie i w swoje możliwości?

·         Czy potrafi adekwatnie pokazać swoje uczucia?

·         Czy Twoje dziecko od czasu do czasu radzi sobie z lękiem?

·         Czy potrafi cierpliwie poczekać na coś?

·         Czy potrafi znieść rozłąkę z Tobą i przez pewien czas pozostać bez bliskiej osoby?

·         Czy jest pewne siebie?

·         Czy cieszy się z powodu pójścia do szkoły?

·         Czy potrafi bawić się z innymi dziećmi, czy nawiązuje kontakty z rówieśnikami i czy potrafi bronić swojego stanowiska?

·         Czy zna zasady współpracy z innymi i czy stosuje się do  nich?

·         Czy potrafi samodzielnie nawiązać kontakt z innymi dziećmi?

·         Czy potrafi rozwiązywać konflikty i czy akceptuje rozwiązania innych?

Analizując wyniki testu, oprócz zwrócenia uwagi, które z umiejętności Waszego dziecka wymagają jeszcze doskonalenia, warto również dostrzec, jak wielki potencjał zdobyło już w ciągu sześciu lat swojego życia.

Pamiętajcie drodzy rodzice, że Wasze dziecko będzie miało łatwiejszy start w szkole, jeśli zaoferujecie mu ciekawe otoczenie, w którym będzie miało wiele możliwości ruchu i będzie mogło rozwijać swoją mowę oraz intelekt. Nie chodzi tu w żadnym wypadku o „trenowanie” umiejętności. Chodzi o wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawę, rozbudzanie ciekawości, radości z poznawania świata i wzrost zaufania do samego siebie. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że dziecko powinno mieć także zapewniony czas na wyciszenie, odpoczynek, przetworzenie wszystkich zdobytych doświadczeń i wrażeń oraz tworzenie własnych pomysłów.

Jeśli macie jednak wątpliwości, czy Wasze dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną, sensownym będzie oprócz intensywnego wspierania dziecka, przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą przedszkola lub inną osobą mającą częsty kontakt z Waszym dzieckiem (opiekunka, niania). Osoby takie mają z reguły rzetelne informacje o osiągnięciach rozwojowych powierzonego ich opiece dziecka i być może rozwieją Wasz niepokój. W razie dużej niepewności co do przygotowania Waszej pociechy do podjęcia nauki w szkole, nie unikajcie kontaktu z fachowcami (pedagogiem, psychologiem) i poproście ich o radę.

Opracowała-Mirella Wolska

 

 

Odpowiedz