Jutro III sesja RG

Jutro, 11.12.2014r. o g. 16 rozpocznie się III sesja Rady Gminy Dopiewo (Dom Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21).

Porządek obrad:

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy Dopiewo.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Odczytanie porządku obrad.
4.Informacja o przyjęciu protokołu z I sesji.
5.Informacja o przyjęciu protokołu z II sesji.
6.Zapytania i wnioski sołtysów.
7.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały LXXI/473/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2014r. dotyczącej wystąpienia Gminy Dopiewo ze Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. DRUK Nr 16
8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/501/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. DRUK Nr 17
9.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/502/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK Nr 18
10.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/503/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności. DRUK Nr 19
11.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/504/14 z dnia 25 września 2014r. Rady Gminy Dopiewo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK Nr 20
12.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/505/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. DRUK Nr 21
13.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/136/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. DRUK Nr 22
14.Projekt uchwały w sprawie w wskazania przedstawiciela Gminy Dopiewo do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. DRUK Nr 23
15.Projekt uchwały w sprawie w obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK Nr 24
16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/469/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej przez Gminę Dopiewo. DRUK Nr 25
17.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo. DRUK Nr 26
18.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dopiewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. DRUK Nr 27
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/407/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. DRUK Nr 28
20.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021. DRUK Nr 29
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

27 komentarze do Jutro III sesja RG

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  W pkt. 13.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/136/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. DRUK Nr 22

  O ile sobie przypominam opłata adiacencka przywędrowała do nas z… Puszczykowa (sic!), a to, że Rada ustaliła ją na poziomie 15% co jest wyjątkiem wśród gmin ościennych to całkiem inna sprawa, podobnie jak fakt że wpływy z tego tytułu wyniosły ok. 100 tys. zł i to tylko dlatego, że nie naliczono żadnej należności z nową stawką, a jedynie poprzednio obowiązującą. Czyżby główni oponenci nadal mieli tyle ziemi do podziału bo nie o infrastrukturę tu idzie? Czy wobec odtrąbionej dziury w budżecie tych kilkadziesiąt tysięcy rocznie jest do pogardzenia?

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  W punkcie 10.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/503/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności. DRUK Nr 19

  Do tej pory płaciliśmy 10 za dwa wywozy czyli 5 zł za jeden. Jednym z powodów opuszczenia Selektu, kto wie czy nie najważniejszym, był ten właśnie argument wobec zapowiedzi niekorzystnych zmian i tak, po powrocie do Selektu mamy szansę płacić 12 zł (lub więcej) za JEDEN wywóz. Wzrost opłaty o 140%. Ile z tych pieniędzy zostanie w gminie? 0 zł. Ile śmieci zostanie w kontenerach przez miesiąc? 100% Ile śmieci wyląduje po lasach, nielegalnych wysypiskach, przy drogach? Śmieci, które z mocy ustawy musi pozbierać gmina czyli np. ZUK lub inny operator, któremu trzeba będzie za to zapłacić z budżetu. Jakieś brawka?

 • fox  mówi:

  Jeżeli tyle wpłynęło ze stawką poprzednią, to ile mogły wynieśc ze stawką 15%?
  Zatrudnienie pracownika, operaty. Czy warto nękac jakiegoś emeryta , by później
  postawic mu kawę i pączki a z reszty co zostanie sfinansowac wakacje ulubionemu artyście? Pani trzaskająca wątpliwej jakości operaty trochę zarobiła.
  Według mnie wszystkie były do uwalenia, ale tylko co cwańsi i bogatsi się na to zdecydowali.
  Natomiast co wstępowania i występowania to mam mieszane uczucia. Selekt jest związkiem radzieckim, ze wszystkimi jego wadami. Już dawno wszyscy powinni miec zapewniony dostęp do PSZOK-ów. Mógłby wspaniale funkcjonowac gdyby gminy wzięły
  pożyczkę z NFOSGIW i wybudowały RIPOK. Teraz dzięki głąbom, którzy dali zarobic
  Niemcom, czy to w związku czy po za nim będzie trzeba płacic coraz więcej i więcej. Będzie następowała koncentracja na rynku i firmy będą podnosic ceny.
  Natomiast to nie powód, by występowac bez głowy,emocjonalnie, bo Lew- Pilarska odmówiła p.Zosi spotkania z Mobą. To co mówiono,że nie będzie trzeba wypełniac powtórnie deklaracji to bzdura.
  Jeśli Napierała swej decyzji nie oparł na liczbach, to popełnił podobny błąd.
  Nie podał zresztą nigdy kwoty, którą gmina musi przekazywac do związku z tytułu
  opłat marszałkowskich. Nie potrafię jednoznacznie ocenic tej decyzji.
  Co do postępowania radnych to już nie ma taryfy ulgowej. Przynajmniej kiedy
  występowano nie mieli oni podstawowej wiedzy a łapki w górę poszły z przyzwyczajenia. Żaden gamoń nie zażądał też kalkulacji. Trochę ich przeszło do
  nowej rady, a nie podejrzewam,żeby komuś przybyło rozumu tylko dlatego,że zmienił szyld na “Szansa dla gminy”.
  Co do tego sprzątania przez gminę po lasach i polach-jest to dla mnie zastanawiające. W innych gminach nie widziałem takich przetargach. Według mnie
  to gestia Selektu. Lew-Pilarska mówiła na spotkaniu w Dopiewie,że to nie odpady
  komunalne. Skąd to wiadomo przed wywozem?

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Piszesz:”jeśli Napierała swej decyzji nie oparł na liczbach, to popełnił podobny błąd”. Liczę(nadal!) na jawność i informowanie nas,podatników o istnych decyzjach lokalnej władzy. Sprawa wywozu odpadów należy do kwestii ważnych i może być dobrym poligonem doświadczalnym dla Wójta i Rady do przećwiczenia modelu- przynajmniej- informowania mieszkańców (a może i na konsultacje przyjdzie czas)

  • Łysy z Więckowic  mówi:

   Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.49.2014 Zbiórka odpadów komunalnych na terenie
   Gminy Dopiewo , obejmująca następujące zadania : a) Zadanie nr 1 : Zbiórka odpadów
   gromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych przy drogach b) Zadanie nr 2 :
   Likwidacja dzikich wysypisk
   Numer ogłoszenia: 251625

   2014; data zamieszczenia:
   04.12.2014

   Ot i taka tu sirpryza dla Foxa w zadaniu 2. się znalazała 😉

   • fox  mówi:

    Ja tam znajduję taki fragment:
    “Zebrane odpady będą stanowić własność Wykonawcy i należy je
    przekazać do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Selekt w Piotrowie Pierwszym. Odpady pochodzące z likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ZZO Selekt w Piotrowie Pierwszym zostaną zakwalifikowane jako odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane(zmieszane)odpady komunalne.”
    Jeśli odpady komunalne, to nie ma podstaw do finansowania przez gminę w przypadku pozostania w Selekcie. Działo się to już za p.Zosi i to jest kucha lub forma dofinansowania ZUK-u. Nie jest sztuką osiągnąc dodatni wynik finansowy, gdy przekazuje się środki na odśnieżanie a śnieg nie pada. Dobrowolska miała odlot i ją to nie interesowało-skutek podwładny został wójtem a ona wylądowała w kompanii karnej w powiecie.
    .Tam (w ZUK-u)siedzieli i nadal siedzą w Radzie Nadzorczej tylko ludzie związani ze Strażyńskim, włącznie z mecenasem, który pracował dla UG, ale i zleceniami od Prezesa ZUK Mosina (eksmisja na bruk)też nie pogardził. Gmina przekazywała milionowe aporty nie mając kompletnie wpływu na spółkę w której rządzi ponadgminna grupa kolesi.

 • fox  mówi:

  Na razie to gmina jest poligonem dla kancelarii prawnych.
  Mam jeszcze taki drobiażdzek. Samo anulowanie uchwały o wystąpieniu nie jest
  aktem prawa miejscowego. Natomiast te pozostałe uchwały tak i wchodzą w życie
  w 14 dni po publikacji w dzienniku Wojewody. Sędzia musiałby więc przedłużyc rok
  2014. Który Regulamin czystości będzie obowiązywał na początku roku?
  Nie podejmuję się odpowiedzi, ale to pytanie może zadac każdy ukarany na podstawie
  Regulaminu przez Straż Gminną.Chyba będzie prawny bałagan.

 • fox  mówi:

  Jakim cudem ma zostac obniżony podatek rolny w roku 2015? Może to wytłumaczy
  chłopak, który w/g p.Stanisława szybko się uczy? Ja matematyki niespecjalnie się
  uczyłem, ale jakoś to mi się nie składa.Zachwyconych jednolitością myślenia a raczej bezmyślnością przybywa…

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  Pytanie: Po co trzeba szybko uchwalić budżet?
  Odpowiedź: Bo bez tej uchwały nie da się wziąć kredytu.

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  Czarna krowa
  w kropki bordo
  gryzła trawę
  kręcąc mordą
  Czy przekazała Selektowi nasze papierowe deklaracje?
  Nieeeeeee
  Czy nie ma zebranych danych?
  Źleeeeeee
  Jakie mleko, jakie mleko dała czarna krowa?

 • fox  mówi:

  Łysemu znowu się na poezję zebrało.
  Według mnie w przypadku wystąpienia z Selektu, nowe deklaracje i tak trzeba by zbierac. Nie do końca jednak trafia też do mnie przekaz Napierały, że to jakiś wielki problem. Zdaje się,że równocześnie podał też informacje o podwyżkach w
  Selekcie. Z tego co sobie przypominam, jakiś baran napisał ustawę w ten sposób,że każda podwyżka to nowe deklaracje. Trudno tu oddzielic co jest prawdą, a co ściemą.
  Czekam jednak z niecierpliwością na publikację tych uchwał, a zwłaszcza tej o cenach skupu żyta. Czy uchwała wejdzie w życie z początkiem roku 2015, czy też gminny papuga znowu “wlazł w żyto”?

 • fox  mówi:

  W ekspresowym tempie opublikowano w dzienniku Wojewody kilka uchwał z III sesji:
  Biorę na tapetę uchwałę III/24/14 i czytam:
  “§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1
  stycznia 2015 r”
  Używając palców ręcznych oraz 4 nożnych dochodzę do wniosku, że mnie inaczej uczyli matematyki. 14 dni wypada 1 stycznia w przypadku, gdy jeden paluch zaginam 2 razy.
  By mecenas Kublicki i Przewodniczący Nowaczyk nie musieli się tak męczyc jak ja,
  od foxa w prezencie przydatne narzędzie:
  http://www.infor.pl/kalkulatory/we_w_zycie.html#form
  Gdy już to opanują, nie będą zmuszac radnych do niepotrzebnych wymachów kończynami górnymi.

  W przypadku uchwał 19 i 20 moim zdaniem źle sformułowano zapis o dacie wejścia
  w życie. Tutaj również powinno byc 14 dni od publikacji.
  Czy czasami nie ingeruje się w treśc aktów po ich uchwaleniu i dlatego nigdzie
  nie było projektów. Nie opublikowano też samych uchwał.

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   ..który projekt Cię interesuje? Może ktoś go nam dośle

 • fox  mówi:

  No np.uchwały III/20/14 lub III/19/14.

 • fox  mówi:

  Dlaczego niby w przypadku uchylenia uchwał śmieciowych nie miałby obowiązywac 14
  dniowy termin?
  Tęgie głowy musiały byc zaangażowane w interpretację.
  Jeżeli organy nadzoru potwierdzą moje przypuszczenia, że to znowu buble, to uchylą
  w całości lub w części i gmina nie będzie nawet wiedziała czy wyszła czy zostaje
  w Selekcie.

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Dzisiaj na wigilii w Promyku Pan Zwoliński informował,że P.wójt konferuje w Selekcie, więc może czegoś się dowiemy. W razie wątpliwości można zrobić głosowanie w sprawie: jesteśmy czy wyszliśmy z Selektu;-) A jaką przyjąć metodę głosowania?-tu już klasyk pomoże… https://www.youtube.com/watch?v=x7cWn9x6wGE

 • fox  mówi:

  Będzie mu trudno bo mają plany finansowe, przetargi. W to jednak nie wnikam.
  Jeśli kierują zarzuty do poprzedników, powinni zadbac, żeby uchwały anulujące miały ręce i nogi. Biorą za to pieniądze.
  Wszystkie opublikowane dziś uchwały mogą według mnie wejśc w życie od 2 stycznia,a nie od 1 stycznia 2015, jak podano w ich treści.
  Nowy kwiatek-żona wójta będzie dzielic pieniądze dla organizacji pozarządowych.
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=7769
  Niby nie ma preferencji dla radnych i za udział w kampanii wyborczej.
  Oferty sportowe będą oceniane poprzez miejsca w tabelach. Czy tu nie chodzi o
  finansowanie sportu wyczynowego?

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  “On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt (1)
  On im dodawał pieśnią sil, śpiewał, że blisko już świt
  Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym (2) (…)

  A koszty(3) rosną, rosną
  i pogrzebią „nowy ład”
  Wyrwij…

  1) Bez przesady, raptem piętnastu
  2) Oj, czacha dymi
  3) wyjscia z Selektu

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   …ojej i dalej tak będzie: “w końcu na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów,
   Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.
   Śpiewali więc, klaskali w rytm (…)”?

 • fox  mówi:

  W przetargu na likwidację dzikich wysypisk i opróżnianie koszy wygrał faworyt Łysego. :)
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=7773
  Co ciekawe w poprzednim oferta ZUK na opróżnianie koszy była o ok. 30 tys. droższa
  od najtańszej. To co na górkę zawsze można przekazac do zaprzyjaźnionego klubu sportowego. Jak tu nie miec dodatniego wyniku finansowego. To niemożliwe.

 • fox  mówi:

  Z uwagi na brak informacji, trzeba pisac o sprawach z lamusa. Dzisiaj ukazał się
  protokół z III sesji.
  Zauważyłem oznaki myślenia u 1 radnego:
  “Radny
  Ostrowski: otrzymaliśmy nowe druki bez pieczątki radcy prawnego.”
  Pan mecenas jak uważyłem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpuszczanie
  radnych na miny.
  ad.8. Regulamin utrzymania czystości:
  “Z uwagi na fakt, że
  podjęto decyzję o kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w Związku
  Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”, a tym samym
  kontynuowane będą dotychczasowe zasady dotyczące zasad gospodarki odpadami
  komunalnymi, niezbędne jest, aby wejście w życie powyższej uchwały nastąpiło z dniem 1.01.2015r. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ewentualnych problemów, jakie mogłyby powstać dla mieszkańców w związku z objęciem terenu Gminy regulacjami Związku przy jednoczesnym obowiązywaniu uchwał podjętych przez
  Radę Gminy. ”
  Wójt Gminy-prawnik ostro pojechał. :)
  Niezbędne by uchwała weszła w życie 1 stycznia, a mamy 14 stycznia i nadal jakoś
  nie weszła. No to kucha.

  Charakterystyczne jest, że w sprawie uchylenia uchwały o wystąpieniu ze Związku,
  jak zwykle w kluczowych kwestiach “radni dyskusji nie podjęli”

  W sprawie CRK w Konarzewie- zaginął ponoc jakiś protokół ROPS.
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=15746&bar_id=7804

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Przeczytałam rzetelnie, a poniżej cytaty i wnioski:
   Cytat:”Radny Kapciński: CRK w Konarzewie
   –społeczeństwo Konarzewa oczekuje rozwiązania problemu, czy przewiduje Pan spotkanie z np. radą sołecką, aby wypracować jakiś regulamin,który obecnie jest niedoskonały.

   Wójt Gminy Pan A. Napierała: temat CRK jest na tyle zagmatwany, że wspólnie z mecenasem i osobami prowadzącymi remont musimy się zastanowić nad dalszym postępowaniem. Prace są mocno zaawansowanie, ale nie chcę teraz rzucać terminami, ale oczywiście nie ma problemu, aby takie spotkanie się odbyło. Muszę się do tego przygotować

   Mam wątpliwości o jakim regulaminie mówił Pan radny?-jeżeli o regulaminie CRK to jego nowelizacja nie należy do kompetencji rady sołeckiej w Konarzewie. Jeżeli mowa o regulaminie świetlicy wiejskiej to proponowana przez użytkowników świetlicy zmiana brzmi następująco:
   Proponujemy zmianę Regulaminu świetlicy przez zmianę treści paragrafu 7 . Obecny paragraf 7 uzyska numer 8. Proponowane nowe brzmienie paragrafu 7:
   § 7
   1. Inne formy korzystania ze świetlicy, w tym najem komercyjny, a także najem osobom lub podmiotom w celach prywatnych będzie odpłatny i będzie odbywać się na podstawie umowy najmu podpisanej z opiekunem świetlicy działającym z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo.

   2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do określenia w drodze zarządzenia po uprzednim uzgodnieniu z radą sołecką stawek opłat za korzystanie z obiektu przez podmioty, o których mowa w ustępie 1.

   3. Za najem, o którym mowa w ust. 1 będzie pobierana należność według cennika ustalonego przez Wójta Gminy w sposób określony w ust. 2.

   Propozycja ta została przygotowana na podstawie treści odpowiednich paragrafów w innych gminnych świetlicach. Uważam,że problemem normalnego funkcjonowania świetlicy w Konarzewie jest osoba kierownik CRK, a właściwie niefortunne regulacje przyjęte przez poprzedniego wójta. Przypominam- kierownikiem CRK została p.M.Pawłowska działająca w jednym ze stowarzyszeń, prowadzących w obiekcie warsztaty terapii zajęciowej. Tajemnicą poliszynela jest, że oba stowarzyszenia nie działają w przyjaźni,a Pani Z.Dobrowolska preferowała “Praksedę”, krzywdząc “Promyk”. Kierowniczka CRK została przełożoną opiekuna świetlicy,co jest układem zdecydowanie niekorzystnym,a poza tym z nakazu?/upoważnienia? Pani wójt dała sobie prawo podejmowania decyzji o imprezach, odbywających się w świetlicy. Pani kierownik nie odpowiada na maile mieszkańców, chcących zorganizować w świetlicy jakiś event, więc świetlica stoi późnymi popołudniami i w niedziele zamknięta. W tym czasie imprezy przenoszą się do świetlicy środowiskowej, która jest znacznie mniejsza,ale Panie tam pracujące życzliwie, bez rozbuchanych formalności podchodzą do każdej inicjatywy mieszkańców.
   Poprzednia wójt powołała Radę programową świetlicy-hej, Rado, where are you? Niczego w tej kwestii nie zrobiła obecna rada sołecka. Hej,rado, where…? O nieprawidłowościach w działaniu świetlicy wiedział Pan radny. Hej,Panie Henryku, where..?
   Uważam,że kwestie działania świetlicy z zgodnie ze znowelizowanym regulaminem powinno omówić zebranie wiejskie, jako organ sołectwa. Liczę,że nowa/nowy sołtys częściej będzie odwoływać się do mądrości mieszkańców i zebrania wiejskie staną się ważnym forum dyskusji i decyzji nas, konarzewian. Sprawa CRK i naszej świetlicy bardzo leży mi na sercu, stąd moje emocje…
   Pani Marzeno, proszę jeszcze wytrzymać-liczymy, że w obiekcie CRK nastanie spokój, rzetelna praca i stanie się ono prawdziwym Centrum dla mieszkańców. Pani Marzeno, liczymy, że stanie się Pani wreszcie prawdziwą opiekunka świetlicą, a nie animatorką, instruktorką zajęciową, korepetytorką, osobą sprzątającą, itp. Uff, popisałam sobie, ale to z troski,a nie nadmiaru wolnego czasu;-)

   • Grześ  mówi:

    Propozycja nowej wersji par.7 “Regulaminu”-to właśnie brakujące ogniwo,które ma szansę ożywić nieco naszą konarzewską “podziemną” świetlicę,osobiście podpisałbym się pod tym wszystkimi czterema kończynami :-) -ponieważ dotychczasowe podejście kierownictwa CRK do pomysłów/inicjatyw mieszkańców w obowiązujących ramach,skutecznie to uniemożliwia.
    Na osłodę dodam,że rada sołecka wsi Konarzewo pochyliła się nad zgłaszanym przez opiekunkę świetlicy wnioskiem o zakup najpotrzebniejszych rzeczy służącym bieżącej działalności i dorzuciła parę złotych… Za co dziękuję w imieniu uczęszczającej tam gromadki dzieciaków!!

 • fox  mówi:

  W preferowaniu jednego ze stowarzyszeń i rozniecaniu zarzewia konfliktu brał czynny udział pewien radny, który chciał zarobic parę punktów u Dobrowolskiej.
  Żródłem większości problemów nie są uregulowania prawne, ale kierownik CRK a
  właściwie jej kierownik. Kierownik została powołana niezgodnie z prawem-CRK nie jest jednostką organizacyjną gminy i dlatego zgodnie z prawem może zostac odwołana.
  “Pani kierownik nie odpowiada na maile mieszkańców, chcących zorganizować w świetlicy jakiś event, więc świetlica stoi późnymi popołudniami i w niedziele zamknięta”
  Nie czujcie się osamotnieni, Wydział VIII Gospodarczy SR Poznań Nowe Miasto, który prowadzi sprawę odebrania statusu organizacji pożytku publicznego, również
  ma pecha. Nie może prowadzic sprawy, bo stowarzyszenie nie odbiera korespondencji. Bezradnośc sądu trochę powala. Osobno pisałem już, że Prakseda
  nie powinna nigdy tego statusu uzykac, bo nie spełniała wymogów. W bambuko robią więc także Urząd Skarbowy.
  Pozytywnie odbieram działania Napierały zmierzające do wygaszenia konfliktu ze Stęszewem.

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Okazuje się,że Pani kierownik M.Pawłowska, która nie bywa w CRK w godzinach, w których należałoby jej się tam spodziewać nie odpowiada również na prośby o kontakt szefów gminnych instytucji.Przykre. Działanie Wójta zmierzające do odbudowy dobrych relacji ze Stęszewem to ruch we właściwym kierunku. Może potem pójdzie na warsztat sprawa CRK już w wymiarze lokalnym?

 • fox  mówi:

  Dzisiaj Wojewoda opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważnośc uchwały III/22/14 w sprawie opłaty adiacenckiej. Przyczyną jest to,że radca prawny urzędu nadal nie załapał o co chodzi z terminami wejścia w życie aktów prawa miejscowego. To proste jak budowa cepa :14 dni od opublikowania w dzienniku Wojewody.Tymczasem uchwale nadano moc wsteczną.
  Gdyby Wojewoda przypatrzył się uchwałom dotyczącym Selektu, musiałby
  zrobic to samo. RIO to puściło, chyba przez miłosierdzie.
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=7785
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/266/akt.pdf
  W uchwale 17/14 dotyczącej uchylenia Regulaminu utrzymania czystości zapisano,że
  wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku urzędowym z dniem 1 stycznia 2015.
  Najprawdopodobniej czeka tę uchwałę również unieważnienie.
  Strategia Przew. Nowaczyka-milion uchwał na godzinę, nie przynosi rezultatu.

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>