Dzisiaj obradowała komisja oświaty

Radni zajęli się kwestiami zwiększenia liczby pomieszczeń (sale szkolne, świetlica) szkół w Dąbrowie i Dąbrówce systemem modułowym. Po dyskusji komisja będzie rekomendowała radzie gminy projekt powiększenia obu szkół. A ode mnie Panu sekretarzowi do sztambucha: więcej wiary w naszych nauczycieli-naprawdę w małych szkołach da się uzyskiwać dobre wyniki, mimo że są tam dzieci z niepełnosprawnościami (one są i będą wszędzie, Panie sekretarzu:-)

 

Image

Odpowiedz