Statut sołectwa Konarzewo- cd

Za ok. pół roku wybierzemy  sołtys/sołtysa i radę sołecką (warto widzieć,  po co będziemy wybierać, ale o tym napiszemy następnym razem), ale to zebranie wiejskie może mieć w sołectwie realną władzę, jeśli tylko z niej nie zrezygnuje. To sołtys i zebranie wiejskie są organami sołectwa! organy sołectwa

Poniżej uprawnienia zebrania wiejskiego, wynikające ze statutu sołectwa Konarzewo. Zwróćmy uwagę na treść par.8 ust. 1 lit.a- zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym, czyli naszym małym parlamentem. To zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach określonych w par. 4 (tu: zadania sołectwa-kompetencje zebrania ) Spójrzmy na par. 9 ust. 2 pkt 4- to do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy określanie przeznaczenia środków finansowych sołectwa. Te środki mogłyby być znacząco większe, gdyby radni podjęli uchwałę o uruchomieniu funduszu sołeckiego. Uważam, że powinniśmy do tego zobowiązać nowych radnych i sołtys/sołtysa, gdyż przed głosowaniem radnych swoją opinię przedstawiają sołtysi (naszej Pani sołtys na sesji, w czasie której podejmowano decyzję w tej kwestii nie było).

Czeka nas okres wielu wyborów. Warto wziąć w nich udział z pełną świadomością, jaka jest waga naszego głosu:-)

Wymyśliłam dzisiaj poniższe  hasło na wybory. Czy ktoś może mi pomóc ładnie je graficznie “obrobić”?-wiem, czego chcę tylko nie bardzo na razie wiem jak to osiągnąć 😉

wybierz

 

 

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>