Dąbrowa tagged post

Dobre spotkanie w Dąbrowie

Wczoraj, kandydatka na wójta, Magda Gąsiorowska rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw naszej Gminy. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie (dziękujemy Pani Dyrektor za gościnę) Pani Magda Gąsiorowska przedstawiła kandydatów na radnych z Dąbrowy, z okręgu 1- Szymona Muchę...

Czytaj dalej

Dzisiaj festyn w SP w Dąbrowie

Piątek 30 maja

Festyn przy szkole podstawowej w Dąbrowie od godz. 16.00 – 20.00
Cyrk – gościnny występ

II część: 17.00-18.00 (scena)
– rozpoczęcie festynu, pieśń szkoły, powitanie przez p.dyrektor i radę rodziców
– występy klas 0-III
III część: 18.00-18.45 (boisko;trasa biegu)
Marat...

Czytaj dalej

Dzisiaj obradowała komisja oświaty

Radni zajęli się kwestiami zwiększenia liczby pomieszczeń (sale szkolne, świetlica) szkół w Dąbrowie i Dąbrówce systemem modułowym. Po dyskusji komisja będzie rekomendowała radzie gminy projekt powiększenia obu szkół...

Czytaj dalej