gotowość szkolna tagged post

Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły ?- cz. 5

Następstwa braku dojrzałości szkolnej
Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i przekracza próg szkolny z różnym stopniem przygotowania do nauki...

Czytaj dalej

Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- cz. 4

Rozwój emocjonalno-społeczny
Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Zmniejszenie impulsywności reakcji dziecka oraz wydłużenie czasu przezywania różnych stanów emocjonalnych...

Czytaj dalej

Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- cz. 3

Kolejną sferą istotną dla bezproblemowego rozpoczynania nauki szkolnej jest prawidłowy rozwój psychiczny, który jest ściśle związany z właściwym rozwojem spostrzegania, myślenia, uwagi, pamięci oraz rozwojem mowy.
Dziecko sześcioletnie, przygotowujące się do nauki czytania i pisania pow...

Czytaj dalej

Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?- cz. 2

Rozwój fizyczny

Powszechnie przyjęło się, że dojrzałość (gotowość) szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju:
• fizycznego,
• psychicznego,
• społeczno- emocjonalnego,
który umożliwia mu opanowanie treści określonych przez program klasy pierwszej oraz udziału w ...

Czytaj dalej