moduły tagged post

Dzisiaj obradowała komisja oświaty

Radni zajęli się kwestiami zwiększenia liczby pomieszczeń (sale szkolne, świetlica) szkół w Dąbrowie i Dąbrówce systemem modułowym. Po dyskusji komisja będzie rekomendowała radzie gminy projekt powiększenia obu szkół...

Czytaj dalej