Wybieramy sołtysa

Już w czwartek, 26 marca 2015r. o g. 18 w CRK odbędzie się zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie, czyli organ uchwałodawczy wybierze sołtysa, jako organ wykonawczy organy-sołectwa. Mimo, że jak sądzę na sesji 30 marca 2015r. Rada Gminy nie podejmie uchwały o ustanowieniu funduszu sołeckiego to środki sołeckie, jakimi będziemy my, mieszkańcy Konarzewa dysponować będą kwotą nie do pogardzenia. Warto mądrze wybrać także radę sołecką, która wspomaga pracę sołtysa. Warto w kolejnej kadencji przywrócić należną rolę zebraniu wiejskiemu. Zanim wybierzemy przeczytajmy raz jeszcze Statut sołectwa Konarzewo http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=5114

Uważam, że należy postawić na ludzi, którzy zadeklarują działanie zgodnie z prawem, czyli np. odwoływanie się do zebrania wiejskiego w kwestii “określania przeznaczenia środków finansowych sołectwa”, bo to jest właśnie kompetencja zebrania (wiem, że wielu z nas przeciera teraz oczy ze zdziwienia). Dla zaspokojenia potrzeb różnych grup mieszkańców może jakimś rozwiązaniem byłaby rada sołecka skonstruowana wg formuły: mężczyźni i kobiety, starzy i nowi mieszkańcy (nie rozumiem, dlaczego często w Konarzewie podgrzewa się ten podział, ale on jest), młodzi i starsi:-)

Do zobaczenia na zebraniu- mam nadzieję, że choroba nie uniemożliwi mi obecności…

Jeden komentarz do Wybieramy sołtysa

 • fox  mówi:

  Nie będę ingerował personalnie w Wasze wybory. Jeśli taka wola, możecie sobie wybrac stracha na wróble. Obecnie urzędująca sołtys będzie się rozliczac ze swych
  działań, to może warto zadac pytanie dlaczego o przeznaczeniu środków decyduje
  warsztat a nie zebranie? Może wraz z Radą zwrócą nieprawidłowo rozdysponowaną kasę? Po raz kolejny poddaję rozwadze zapis § 21.2 Statutu. Jeśli nie ma kworum,
  to trzeba czekac pół godziny. Po co?
  Jeśli uważasz,że ten zapis jest po to by było śmieszniej: wybierz 1, jeżeli po to
  by było głupiej wybierz 2.
  Najlepiej jednak spytaj swego radnego.

Odpowiedz