Zebranie wiejskie

W dniu 15.03.2016 w CRK odbyło się konarzewskie zebranie wiejskie. Pani sołtys Hanna Antkowiak przedstawiła sprawozdanie z rocznej pracy- swojej i Rady Sołeckiej. W zebraniu wziął udział przewodniczący Rady Gminy Dopiewo- Pan Leszek Nowaczyk,wójt Gminy Dopiewo- Pan Adrian Napierała, wicewójt  Gminy Dopiewo-Pan Paweł Przepióra, konarzewscy radni, przedstawiciel Straży Gminnej.

Wójt omówił krótko najistotniejsze problemy Gminy- kwestie demograficzne, realizację budżetu za 2015 rok, zamierzenia na rok 2016. Planowany znacznie wyższy niż dotąd deficyt budżetowy Wójt uzasadnił dwiema dużymi inwestycjami oświatowymi (gimnazjum w Dopiewie, rozbudowa szkoły w Dąbrówce). Na pewno ruszy kontrowersyjna inwestycja- linia 2x400kv, ale nadal nieznany jest jej przebieg. W Konarzewie możemy spodziewać się oświetlenia na kilku ulicach (Wiśniowa, Wspólna, Pogodna, Słoneczna). Rozbudowuje się przedszkole- będzie tam o jeden oddział więcej. W tzw.dołach pojawi się siłownia zewnętrzna. Przy boisku wielofunkcyjnym stanie kontener socjalny. Sala gimnastyczna przy szkole na razie poczeka- w budżecie przeznaczono zaledwie 7 tysięcy zł na przyłącze energetyczne. Remont czeka ulicę Dopiewską.  Być może uda się uporządkować skomplikowane kwestie własnościowe placu przed kościołem i powstanie tam parking. W roku 2015 Straż Gminna podjęła na terenie Konarzewa  465 interwencji. W ramach wolnych głosów Pan radny Henryk Kapciński wyjaśnił aktualną sytuację  Orkanu w związku ze zmianą władz klubu.

Trwają prace nad regulaminem świetlicy przy kościele, która będąc teraz  środowiskowa stanie się świetlicą wiejską. Czy w Konarzewie będę 2 świetlice wiejskie? Raczej spodziewam się, że świetlica w obiekcie CRK przestanie takową być. Paweł Litke, Michał Wieczorek i Gerard Rozumek próbowali przekonać Wójta, a potem Przewodniczącego Rady do wyeksponowania w holu CRK tablic, które pozostały po organizowanej przez chłopaków wystawie “Z dziejów Konarzewa”. Naprawdę nie do końca rozumiem, dlaczego taka prostą sprawę trzeba “załatwiać” i nie pojmuję oporu administratora CRK, czyli dyrektorki GBPiCK w Dopiewie. Mam przekonanie, że lepiej w holu CRK będą wyglądały fotogramy, obrazujące dzieje Konarzewa, niż zdjęcia opery w Sydney.

zebranie zebranie2

 

Tagi:  

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>