Zebranie wiejskie

Wiejskie zebranie  w Konarzewie odbędzie się dnia  15 marca 2016 o g. 18  w CRK. Pani sołtys przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności.  W zebraniu będzie uczestniczył wójt, Pan Adrian Napierała.

Odpowiedz