rada gminy tagged post

Uroczysta sesja za nami

Dzisiaj, 12.11.14 w sali widowiskowej CRK odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Dopiewo. Najpierw sprawozdanie z 4-letniej kadencji zaprezentowała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Magda Gąsiorowska, a tuż po Niej- Wójt Gminy, Pani Zofia Dobrowolska...

Czytaj dalej

Co nam uradzili radni?-relacja

Na czerwono uzupełnienie po dzisiejszym posiedzeniu

Przypominam, że jutro, 1 września 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo odbędą się połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa. Byłam do końca realizacji “naszych” punktów
W porządku obrad kil...

Czytaj dalej

Jutro o g. 14 sesja Rady Gminy

Czy ktoś się wybiera? Ja idę-relacja na portalu będzie, ale miło byłoby, żeby konarzewska frakcja była silniejsza;-)

Czytaj dalej

Dzisiaj 67 sesja Rady Gminy

Sesja rozpocznie się o g. 14 w sali konferencyjnej UG na ul. Leśna 1c. Konarzewian powinien zainteresować szczególnie pkt...

Czytaj dalej

66. sesja Rady Gminy

W dzisiejszej sesji Rady Gminy Dopiewo wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy (MRG)-Michał Juskowiak i Maksymilian Zdunek, którzy przedstawili uwagi do projektu regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie. W czerwcu wybory do MRG.

Obecni na sesji sołtys...
Czytaj dalej